Tegnspråkkurs i Oslo

Har du lyst å lære deg tegnspråk?  

Norsk tegnspråk, basisbruker 1, ferdighetsbok er med utgangspunkt i A1 i det felles europeiske rammeverket for språk.

Boken tilsvarer 96 kurstimer, og vi har delt opp i 4 moduler a 24 timer.

Målet etter 96 timer som basisbruker er:

Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Kan presentere seg selv og andre, og kan stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler. Kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

 

Kursopplegg

Alle våre kurs gjennomføres 8 ganger à 3 undervisningstimer. For vinteren er det ikke kurs i uke 8.  Du får beskjed av tegnspråklæreren om kursopplegg, da det kan skje i klasserom, digitalt eller ute.

Kurssteder

  • Oslo Døveforening, Fagerborggt 12, Oslo – 2.etasje
  • Nydalen videregående skole, Nydalsveien 30 C, Oslo – 3.etasje

 

Kursavgift

Kursavgiften er kr 2.800 per person per modul.

I tillegg kommer Tegnspråkkursboka som koster kr 500 som bestilles via påmeldingsskjema. Boka har du gjennom 4 moduler og betales kun en gang. Les lenger nede om betalingsinformasjon og regler.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 15. desember. Benytt påmeldingskjema.

Modul 1

Kursnummer 001 – mandag 17. januar kl 17-20

Kursstart mandag 17. januar.

Sted: Nydalen videregående skole

 

Modul 2

Kursnummer A08 – mandag 17. januar kl 17-20

Kursstart mandag 17. januar

Sted: Nydalen videregående skole

 

Modul 3

Kursnummer A09 – onsdag 19. januar kl 17-20

Kursstart onsdag 19. januar

Sted: Nydalen videregående skole

 

Modul 4

 

 

RUTINER OG REGLER FOR PÅMELDING TIL TEGNSPRÅKKURS

Deltakeren får bekreftet mottatt påmelding via epost.

Betaling kr 2.800 per person per modul betales til vår konto 1813 22 31474 eller Vipps ODF tegnspråkkurs #12922 innen påmeldingsfrist som er oppgitt.

Gi beskjed dersom vi skal sende faktura til din arbeidsgiver. Vi må ha fakturaadresse og evt. referansenummer til din arbeidsgiver.

Etter påmeldingsfristen eller når det nærmer seg kursstart, sender vi ut epost til alle deltakere med informasjon om kursstart.

Deltakeren får utlevert Tegnspråkkursboken som du har bestilt på første kursdagen.

Ved avmelding innen 1 uke før kursstart, refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr på kr 500.

Etter at kurset er startet, må hele kursavgiften være betalt, og ingen refusjon.

Kursbevis gis ved minst 75% / minst 18 timer av 24 timers fremmøte.

For spørsmål kan henvendes til oss, tskurs@odf.no.

 

Språkloven
Norsk tegnspråk blir forhåpentligvis en del av den norske språkloven som behandles av Stortinget høsten 2020.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/spraklov-og-ny-stortingsmelding-om-sprak/id2636990/

Norsk tegnspråk
Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det kan brukes i alle sammenhenger og alle deler av samfunnslivet, og at det har et spesialisert ordforråd.
Tegnspråk må ikke sees på som en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn.
Tegnspråk har en grunnleggende verdi, blant annet som identitetsmerke og kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet. Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og en del av det språklige mangfoldet i landet.
Kilde: https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Tegnsprakteiknsprak/

Ofte stilte spørsmål om norsk tegnspråk

Du kan lese svarene om norsk tegnspråk på;
https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Tegnsprakteiknsprak/Ofte-stilte-sporsmal-om-tegnsprak/

Påmeldingsskjema

8 + 4 =

Skip to content