Tegnspråkkurs

Har du lyst å lære deg tegnspråk?

Nye tegnspråkkurs i Oslo og Lillestrøm:
Alle tegnspråkkurs i Oslo er avlyst denne våren. Vi starter nye kurs når ting har roet seg ned, og ellers vil vi følge råd fra Helsemyndighetene.

Alle påmeldte har fått beskjed av oss. De som allerede har betalt kursavgiften, vil få refundert av oss.

Vi vil sende ut e-post til alle som meldte på denne våren, når vi er klare til å sette i gang nye kurs forhåpentligvis til høsten.

Våre kurs avholdes på Nydalen videregående skole, Nydalsveien 30 C, der vi låner klasserom. Det kan bli aktuelt med undervisning ute på ulike steder.

Ny tegnspråkkurs i Lillestrøm 

Kurset avholdes på Lillestrøm videregående skole, Henrik Wergelands gate 1.

 

Kursene starter fra kl 17.00 og varer fram til kl 20.00. 3 undervisningstimer x 8 ganger/kvelder, i alt 24 timer.

Kursavgiften er kr 2.800 pr person per kurs.
Medlemspris er kr 2.500 pr person per kurs, hvis de er medlem i Oslo Døveforening/Norges Døveforbund.
Er de ikke medlem, og ønsker å melde inn, så kan de gå til https://www.doveforbundet.no/stott-oss/bli-medlem 

RUTINER OG REGLER FOR PÅMELDING TIL TEGNSPRÅKKURS

Deltakeren får bekreftet mottatt påmelding via epost.
Betaling kr 2.800 / medlemspris kr 2.500 pr kurs per person betales til vår konto 1600 40 08301 eller Vipps 12922 innen påmeldingsfrist som er oppgitt.

Gi beskjed dersom vi skal sende faktura til din arbeidsgiver. Vi må ha fakturaadresse og evt. referansenummer til din arbeidsgiver.

Etter påmeldingsfristen eller når det nærmer seg kursstart, sender vi ut epost til alle deltakere med informasjon om kursstart.

Deltakeren får utlevert kurshefte på første kursdagen.

Ved avmelding innen 1 uke før kursstart, refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr på kr 500. Etter at kurset er startet, må hele kursavgiften være betalt, og ingen refusjon.

Kursbevis gis ved minst 75% / minst 18 timer av 24 timers fremmøte.

For spørsmål kan henvendes til oss, tskurs@odf.no.

Om Tegnspråket

Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som er naturlig utviklet blant døve. Det betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer helt uavhengig av lyd. Det betegnes som gestuelt fordi det utføres med bestemte bevegelser av hendene, armene, ansiktet, hodet og kroppen.

Talespråk er i motsetning til tegnspråk basert på lyd og hørsel. Det er et såkalt vokalt-auditivt symbolsystem. Forskjellen mellom tegnspråk og talespråk er altså stor, men begge språklige symbolsystemer er verbale, meningsbærende, spontane og naturlige.

Tegnspråk inneholder lånte elementer fra talespråk. Dette er naturlig, fordi brukerne av tegnspråk lever i et talespråklig samfunn der tegnspråk tradisjonelt sett har vært et lavstatusspråk. Lån fra talespråk til tegnspråk er noe forskjellig fra lån mellom talespråk. Tegnspråk produseres ikke med stemmen, og det oppfattes ikke med hørselen. Lån som forekommer i tegnspråk, kan være lån av munnstillinger fra talespråklige ord, eller det kan være lån fra skriftspråk. Via håndalfabet kan ord bokstaveres, og bokstaverte ord kan utvikles til tegn. Lån fra ett språk til et annet er en språkpåvirkning som ikke må forveksles med blandingsformer av språk.

Grunnlaget for moderne språkvitenskap ble lagt i Hellas og India for hele 2500 år siden. Forskning om tegnspråk begynte først for alvor med William C. Stokoe i 1960, da han ga ut sin redegjørelse om strukturen i amerikansk tegnspråk. Forskning på tegnspråk er altså nytt, men den har likevel rukket å bidra til å heve språkets status slik at det er på vei til å bli akseptert som et fullverdig og funksjonelt språk også utenfor kretsen av språkforskere.

Kilde: «Se mitt språk!», Språkbok – en innføring i norsk tegnspråk, Mosand og Malmquist. ISBN 82-7052-121-3

Påmeldingsskjema