Prosjekt: Den første reisen i tegnspråkets verden

Prosjektet: «Den første reisen i tegnspråkets verden» støttes av stiftelsen Dam og Norges Døveforbund.

Prosjektgruppe:

Oslo Døveforening ved prosjektleder Nora Sletteng har ansvaret for å lede prosjektet.

Øvrige prosjektmedlemmer er: Vidar Sæle og Megan Matovich Noddeland.

Instruktør : Camilla Kristensen

Prosjektperioden er fra august 2022 – juli 2024.

Tegnspråkkurs:

Som et ledd i prosjektet skal det tilbys gratis tegnspråkkurs til foreldre med døve/hørselshemmede barn ( 0 – 3 år) tilhørende Oslo kommune og Viken . Transport til og fra kurslokale dekkes ikke.

 NB: bor du utenfor viken, men kan komme inn til Oslo er du velkommen!

Hva går prosjektet ut på?

Prosjektet skal blant annet avdekke og undersøke om omsorgspersoner med døve/hørselshemmede barn blant annet har behov for tegnspråkkurs eller lignende tilbud.

Tilbudet er ikke til erstatning for Statpeds tilbud, men et supplement.

Kriterier for deltakelse på kurs er at deltakeren:

  • Deltar på kurs
  • Gir tilbakemeldinger på kurs, utforming, innhold med mer ved uformelle samtaler.
  • Svarer på spørreskjemaer som gjelder kurset – anonymt.

Dere kan når som helst trekke dere fra deltakelse.

Dersom det underveis i prosjektet ønskes å trekke seg er det bare å si ifra. Det hadde vært fint med tilbakemelding for videre forståelse for hvordan prosjektet kan drives. Men ikke et krav.

Hva får dere igjen for deltakelse?

  • Gratis tegnspråkkurs i prosjektperioden.
  • Gratis materiell.
  • Muligheter for nettverksbygging med andre i samme situasjon
  • Kjennskap til tegnspråkarenaer

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme justeringer underveis i tegnspråkkursene etter tilbakemeldinger som gis.

Nedenfor finner du informasjon om kursene og hvordan du melder deg på:

Informasjon om kursene (for  0-3 år)

Informasjon om kurs for barn over 3 år  Stengt for påmelding, du kan stå på venteliste eller delta neste år, ta kontakt med prosjektleder.

Vi ønsker innspill og håper du vil delta i prosjektet

Skulle det være noe spørsmål om prosjektet eller muligheten for deltakelse, blir vi glade om du kontakter prosjektleder, Nora Sletteng på e-post: nora@odf.no

Vi ser frem til dine spørsmål og eventuell deltakelse!

 

Hopp rett ned til innholdet