Prosjekt: Den første reisen i tegnspråkets verden

Prosjektet: «Den første reisen i tegnspråkets verden» støttes av stiftelsen Dam og Norges Døveforbund.

Prosjektgruppe:

Oslo Døveforening ved prosjektleder Nora Sletteng har ansvaret for å lede prosjektet.

Øvrige prosjektmedlemmer er: Vidar Sæle og Megan Matovich Noddeland.

Instruktør : Camilla Kristensen

Prosjektperioden er fra august 2022 – juli 2024.

Tegnspråkkurs:

Som et ledd i prosjektet skal det tilbys gratis tegnspråkkurs til foreldre med døve/hørselshemmede barn ( 0 – 3 år) tilhørende Oslo kommune og Viken . Transport til og fra kurslokale dekkes ikke. Bor du utenfor viken, men kan komme inn til Oslo er du velkommen!

Snart kommer nytt kurs høsten 2023! Følg med for mer informasjon!

Hva går prosjektet ut på?

Prosjektet skal blant annet avdekke og undersøke om omsorgspersoner med døve/hørselshemmede barn blant annet har behov for tegnspråkkurs eller lignende tilbud.

Tilbudet er ikke til erstatning for Statpeds tilbud, men et supplement.

Kriterier for deltakelse på kurs er at deltakeren:

  • Deltar på kurs
  • Gir tilbakemeldinger på kurs, utforming, innhold med mer ved uformelle samtaler.
  • Svarer på spørreskjemaer som gjelder kurset – anonymt.

Dere kan når som helst trekke dere fra deltakelse.

Dersom det underveis i prosjektet ønskes å trekke seg er det bare å si ifra. Det hadde vært fint med tilbakemelding for videre forståelse for hvordan prosjektet kan drives. Men ikke et krav.

Hva får dere igjen for deltakelse?

  • Gratis tegnspråkkurs i prosjektperioden.
  • Gratis materiell.
  • Muligheter for nettverksbygging med andre i samme situasjon
  • Kjennskap til tegnspråkarenaer.

Skulle det være noe spørsmål om prosjektet eller muligheten for deltakelse, blir vi glade om du kontakter prosjektleder, Nora Sletteng på e-post: nora@odf.no

Vi ser frem til dine spørsmål og eventuell deltakelse!

Hopp rett ned til innholdet