Prosjekt

Prosjektet: «Den første reisen i tegnspråkets verden» støttes av stiftelsen Dam og Norges Døveforbund.

Prosjektgruppe:

Oslo Døveforening ved prosjektleder Nora Sletteng har ansvaret for å lede prosjektet.

Øvrige prosjektmedlemmer er: Vidar Sæle og Megan Matovich Noddeland.

Kursinstruktør: Camilla Kristensen

Prosjektperioden er fra august 2022 – juli 2024.

Tegnspråkkurs:

Som et ledd i prosjektet skal det tilbys gratis tegnspråkkurs til foreldre med døve/hørselshemmede barn i aldersgruppen 0 – 3 år tilhørende Oslo kommune og nærliggende kommuner tilhørende Viken. Transport til og fra kurslokale dekkes ikke.

Prosjektet skal blant annet avdekke og undersøke om omsorgspersoner med døve/hørselshemmede barn blant annet har behov for tegnspråkkurs eller lignende tilbud.

Tilbudet er ikke til erstatning for Statpeds tilbud, men et supplement.

Kriterier for deltakelse på kurs er at deltakeren:

  • Deltar på kurs
  • Gir tilbakemeldinger på kurs, utforming, innhold med mer ved uformelle samtaler.
  • Svarer på spørreskjemaer som gjelder kurset – anonymt.

Dere kan når som helst trekke dere fra deltakelse.

Dersom det underveis i prosjektet ønskes å trekke seg er det bare å si ifra. Det hadde vært fint med tilbakemelding for videre forståelse for hvordan prosjektet kan drives. Men ikke et krav.

Hva får dere igjen for deltakelse?

  • Gratis tegnspråkkurs i prosjektperioden.
  • Gratis materiell.
  • Muligheter for nettverksbygging med andre i samme situasjon
  • Kjennskap til tegnspråkarenaer

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme justeringer underveis i tegnspråkkursene etter tilbakemeldinger som gis.

Informasjon om kursene:

Tid:

For deltakere i prosjektet vil det bli informasjonsmøte mandag 17. oktober klokken 12-14 og tirsdag 18. oktober klokken 17- 19 avhengig av aldersgruppe deltakeren har meldt seg inn i.

Første kursgruppe starter oktober 2022 og varer til april 2023.

Vi vil forsøke med ukentlig kurs til og med 12/13 desember, deretter annenhver uke til og med 20/21 mars. Så siste gang den 10/11 april.

Kursgruppe 0-11 mnd. har kurs mandager fra klokken 12-14.

Kursgruppe 1-3 år har kurs tirsdager fra klokken 17-19.00.

Sted:

Vi bruker primært lokalene i Oslo Døveforening, det er samme bygg som Oslo Døvekirke. Fagerborggt. 12. 0360 Oslo. Det kan bli endringer av lokale eller sted, men det vil bli gitt beskjed om det i god tid før.

Annet:

Tegnspråkkursene for de som har barn mellom 0 – 11.måneder:

Barna kan delta på kursene. Det tilrettelegges i form av matter og plass til barnevogn. Ta med babycall ved behov.

Tegnspråkkursene for de som har barn mellom 1-3 år:

Barna kan delta på kursene, vi organiserer aktiviteter i lokalet i samme bygg.

Grunnet kurstidspunktet må hvert enkelt vurdere om barna skal være med. Gi tilbakemelding nederst på påmeldingsskjemaet om barnet skal være med, slik at vi har tilstrekkelig med aktivitører.

Høres dette ut som noe for dere?

Trykk her for å melde dere på.

 

Vi ønsker innspill og håper du vil delta i prosjektet

Skulle det være noe spørsmål om prosjektet eller muligheten for deltakelse, blir vi glade om du kontakter prosjektleder, Nora Sletteng på e-post: nora@odf.no

Vi ser frem til dine spørsmål og eventuell deltakelse!

 

Hopp rett ned til innholdet