Fakta om ODF

Oslo Døveforening er en interesseforening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.

Stiftet: 17.november 1878
Eier blant annet: Feriehjemmet Skaug i Rudstrandveien på Nesodden
Foreningslokale: Vi leier lokaler i Fagerborggt 12, 3.etg.
Antall medlemmer: 488 medlemmer pr 31.12.2017
Tilsluttet: Norges Døveforbund og FFO-Oslo.
Informasjon: www.odf.no, facebook.no/oslodoveforening og utgir medlemsbladet SeHer i 470 eksemplarer
Underavdelinger:
Oslo Døves Bridgeklubb, Oslo Døves Seniorforening, Oslo Døves Kvinneforening og Oslo Døvehistorielag.
Grupper: Ungdomsklubben Paff, Flerkulturelt utvalg og feriehjemskomite.
Organisasjonsnr: 971 525 088
Kontonummer: 1600 40 08301

Nedlastinger
Instruks for valgkomiteen

Hjelpefondets statutter
Foreningsloven Oslo Døveforening
Oslo Døveforenings Felleslegat
Vedtekter for Døves frivillighetssentral
Regler for feriehjemmet Skaug