Warning: A non-numeric value encountered in /home/mctmatte/public_html/df/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Tegnspråk-kafe
Fra kl. 18.00 på torsdager

Torsdag 12. desember
* Julehygge med risgrøt
*Se på: https://odf.no/2019/11/12/tegnsprak-kafe-torsdag-12-desember-foredrag-julehygge-med-risgrot/

Torsdag 16. januar
Torsdag 13. februar
Torsdag 12. mars
Torsdag 7. mai

Fri og faglig fredag fra kl. 18.00: NB! Vi flytter fra fredag til torsdag.

Torsdag 30. januar
Torsdag 27. februar
Torsdag 26. mars

Museum/Omvisning:

Lørdag 11. januar kl. 13.00 på Henie Onstad Kunstsenter. Se mer: https://odf.no/2019/11/26/omvisning-pa-henie-onstad-kunstsenter-med-tegnspraktolk-11-januar-kl-13/

Kvinneforening:

Tirsdag 7. januar
Tirsdag 4. februar
Tirsdag 10. mars (Årsmøte)
Tirsdag 31. mars
Tirsdag 5. mai
Tirsdag 2. juni

Bridge
Hver tirsdag kl. 17.30.
Starter etter sommer 20. august og fortsetter til 17. desember.
Starter etter julen 7. januar og fortsetter til 16. juni.

Sjakk-treff:
Åpent for alle.
Se mer: https://odf.no/2019/10/22/endring-av-plan-for-sjakk-treff-til-julen/

Sjakk-treff samles igjen etter julen annenhver tirsdag på The Good Knigt, Badstugata 3 (sentrum) frem til påsken.
Vi starter kl. 17.30.
7. januar
21. januar
4. februar
18. februar
3. mars
17. mars
31. mars

Seniorforeningen

18. desember
Mandag 30. desember Lille nyttårsaften

Onsdag 15. januar
Onsdag 29. januar
Onsdag 12. februar
Onsdag 26. februar
Onsdag 11. mars
Onsdag 25. mars (Årsmøte)
Onsdag 8. april (påskeuke)
Onsdag 22. april
Onsdag 6. mai
Onsdag 20. mai
Onsdag 3. juni
Onsdag 17. juni

60+

Kurs:

Frivilligsentralen: Strikkekafe Mandag kl. 10 – 14 på menighetssalen
Døves Frivilligsentral arrangerer strikkekafe som er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Mandag 9. desember

Mandag 13. januar
Mandag 10. februar
Mandag 9. mars
Mandag 6. april
Mandag 11. mai
Mandag 8. juni

Håndarbeidscafe (kveldstid) Onsdag kl. 17.30 – 20.00 på menighetssalen

Onsdag 29. januar
Onsdag 26. februar
Onsdag 25. mars
Onsdag 29. april
Onsdag 27. mai

Frivilligsentralen og Døves Menighet: Torsdagskafe
Annenhver torsdag. Åpen for alle. Fra 14.00 til 17.00.
Vafler og kaffe/te fra 14.00, middag 16.00-17.00. 

19. des – Julegrøt

16. januar
30. januar
13. februar
27. februar
12. mars
26. mars
23. april
7. mai
4. juni
18. juni