Tegnspråk-kafe

Fra kl. 18.00 på mandager:

7. september
21. september (årsmøte)
19. oktober
2. november
16. november
30. november
14. desember

Museum/Omvisning:

 

Kvinneforening:

 

60+ tur annenhver torsdag fra kl. 11.00

6. august
20. august
3. september
17. september
1. oktober
15. oktober
29. oktober
12. november
26. november

Oslo Døvehistorielag – arkivarbeid (Kl. 17.00 – 19.00)

 

Bridge – hver tirsdager fra kl. 17.30

Åpner fra 1. september til og med 22. desember 2020

Nordisk mesterskap bridge 14. – 15. november 2020 i Oslo. (Bekreftelse etter 20. september 2020)

 

Sjakk-treff:

 

Seniortreff hver onsdag kl. 10 – 14:

26. august
2. september
9. september
16. september
23. september
30. september
7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober
4. november
11. november
18. november
25. november
2. desember
9. desember
16. desember

Kurs:

10. oktober – sykurs (nygruppe)
11. oktober – sykurs

17. oktober – seminar. Tema kommer senere

7. november – sykurs (oppfølgingskurs)
8. november – sykurs

14. november – seminar. Tema kommer senere

21.-22. november – et kurs. Tema kommer senere

Frivilligsentralen:

Strikkekafe Mandag kl. 10 – 14 på menighetssalen

Døves Frivilligsentral arrangerer strikkekafe som er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

17. august
14. september
12. oktober
9. november
Ikke bestemt dato i desember ennå.

Håndarbeidscafe (kveldstid) Onsdag kl. 17.30 – 20.00 på menighetssalen

26. august
23. september
21. oktober
18. november
16. desember

 

Frivilligsentralen og Døves Menighet: Torsdagskafe

Annenhver torsdag. Åpen for alle. Fra 14.00 til 17.00.
Vafler og kaffe/te fra 14.00, middag 16.00-17.00.

13. august
27. august
10. september
24. september
8. oktober
22. oktober
5. november
19. november
3. desember
17. desember