Tegnspråk-kafe
Fra kl. 18.00 på torsdager

Torsdag 21. mars Oslo Døvehistorielag har årsmøte og foredrag «Freberg Jordbruksskole for døve v/ Jim Vold.
Torsdag 4. april Foredrag om DeafAid Isinya v/ Gleb Glimiyarov

ODF’s aktivitet:
Kaffefest – Søndag 17. mars kl. 13 – 16:
Kaffefest og Kakekonkurranse (Påske-tema)
Foredrag om sterilisering av døve finske v/ Maija Koivisto

Torsdag 2. mai ODF’s årsmøte på Rycon
Fredag 17. mai – 17. mai feiring på Fagerborg Menighet

Museum/Omvisning:
Omvisning med tegnspråktolk på Kunstmuseum Astrup Fearnley Museet:
• Frank Benson – 6. april 2019 kl. 13.00

Fri og faglig fredag fra kl. 16.30:

Fredag 1. mars «Castberggårdssyndromet og konsekvensen nå i 2019» v/ Tomas Kold.
Sted: OsloMet

Fredag 26. april: Gøyal og grusom genetikk v/ Marit M. Simonsen
Sted: Vetland skole (Gullsmeden)

Kvinneforening

Tirsdag 12. mars
Tirsdag 2. april
Tirsdag 7. mai
Tirsdag 4. juni

Bridge
Hver tirsdag kl. 17.30.
Starter etter julen tirsdag 8. januar og fortsetter til 25. juni.

ODF’s årsmøte
Torsdag 2. mai fra kl. 16.00 på Rycon A/S

Seniorforeningen
Seniortreff annenhver onsdag kl. 10.00–14.00

13. februar
27. februar
13. mars
27. mars (Årsmøte?)
10. april
17. april Påsken seniortreff (?)
24. april
8. mai
22. mai
5. juni
19. juni

60+

Torsdag 21. februar Besøk på et museum
Torsdag 7. mars Oslo S – Solli – Frogner – Majorstua – Døvekirken (Basar)
Torsdag 21. mars Oslo S – Bjørvika – Kværner byen og Galgeberg til Kampen Omsorg+
Torsdag 4. april Gåtur i byen.

Sjakk-treff – Tirsdag kl. 17 – 20

• 26. februar
• 19. mars
• 9. april
• 30. april
• 21. mai

PAFF
Ungdomsklubb

Frivilligsentralen: Strikkekafe
Døves Frivillighetssentral arrangerer strikkekafe som er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Strikkekafe (dagtid) Mandag kl. 10 – 14 på menighetssalen
• 11. februar
• 11. mars
• 15. april
• 13. mai
• 3. juni

Håndarbeidscafe (kveldstid) Onsdag kl. 17.30 – 20.00 på menighetssalen
* 27. februar
* 27. mars
* 24. april

Kurs i søm:
Dato: 16. februar, 9. mars og 23. mars kl. 11 – 16.

Frivilligsentralen og Døves Menighet: Torsdagskafe
Annenhver torsdag. Åpen for alle. Fra 14.00 til 17.00.
Vafler og kaffe/te fra 14.00, middag 16.00-17.00.