Warning: A non-numeric value encountered in /home/mctmatte/public_html/df/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Tegnspråk-kafe
Fra kl. 18.00 på torsdager

Torsdag 13. februar
Torsdag 12. mars
Torsdag 7. mai

Fri og faglig fredag fra kl. 18.00: NB! Vi flytter fra fredag til torsdag.

Torsdag 30. januar Se mer:https://odf.no/2020/01/10/fri-og-faglig-fredag-torsdag-30-januar-kl-18-00/
Torsdag 27. februar
Torsdag 26. mars

Museum/Omvisning:

 

Kvinneforening:

Tirsdag 4. februar
Tirsdag 10. mars (Årsmøte)
Tirsdag 31. mars
Tirsdag 5. mai
Tirsdag 2. juni

60+

Torsdag 23. januar
Torsdag 6. februar
Torsdag 20. februar
Torsdag 5. mars
Torsdag 19. mars
Torsdag 2. april

Oslo Døvehistorielag – arkivarbeid (Kl. 17.00 – 19.00)

12. februar (Årsmøte + arkivarbeid) Se mer:  https://odf.no/2020/01/07/oslo-dovehistorielag/
11. mars
15. april

Bridge
Hver tirsdag kl. 17.30.
Starter etter julen 7. januar og fortsetter til 16. juni.

Sjakk-treff:
Sjakk-treff samles igjen etter julen annenhver tirsdag på The Good Knigt, Badstugata 3 (sentrum) frem til påsken.
Vi starter kl. 17.30.
21. januar
4. februar
18. februar
3. mars
17. mars
31. mars

Åpent for alle.

Seniortreff:

Onsdag 29. januar
Onsdag 12. februar
Onsdag 26. februar
Onsdag 11. mars
Onsdag 25. mars (Årsmøte)
Onsdag 8. april (påskeuke)
Onsdag 22. april
Onsdag 6. mai
Onsdag 20. mai
Onsdag 3. juni
Onsdag 17. juni

Kurs:

Frivilligsentralen: Strikkekafe Mandag kl. 10 – 14 på menighetssalen
Døves Frivilligsentral arrangerer strikkekafe som er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Mandag 10. februar
Mandag 9. mars
Mandag 6. april
Mandag 11. mai
Mandag 8. juni

Håndarbeidscafe (kveldstid) Onsdag kl. 17.30 – 20.00 på menighetssalen

Onsdag 29. januar
Onsdag 26. februar
Onsdag 25. mars
Onsdag 29. april
Onsdag 27. mai

Frivilligsentralen og Døves Menighet: Torsdagskafe
Annenhver torsdag. Åpen for alle. Fra 14.00 til 17.00.
Vafler og kaffe/te fra 14.00, middag 16.00-17.00. 

30. januar
13. februar
27. februar
12. mars
26. mars
23. april
7. mai
4. juni
18. juni