Tegnspråk-kafe

Fra kl. 18.00 på torsdager

Torsdag 12. mars – se mer på: https://odf.no/2020/02/27/tegnsprak-kafe-torsdag-12-mars-2020-kl-18-00/

Torsdag 7. mai

 

Fri og faglig fredag fra kl. 18.00: NB! Vi flytter fra fredag til torsdag.

Torsdag 28. mai på Teater Manu

 

Museum/Omvisning:

 

Kvinneforening:

 

60+

Torsdag 19. mars
Torsdag 2. april

 

Oslo Døvehistorielag – arkivarbeid (Kl. 17.00 – 19.00)

  1. mars
  2. april

 

Bridge

Hver tirsdag kl. 17.30.

Starter etter julen 7. januar og fortsetter til 16. juni.

 

Sjakk-treff:

Sjakk-treff samles igjen etter julen annenhver tirsdag på The Good Knigt, Badstugata 3 (sentrum) frem til påsken.

17. mars
31. mars

Åpent for alle.

Seniortreff:

Onsdag 25. mars (Årsmøte)
Onsdag 8. april (påskeuke)
Onsdag 22. april
Onsdag 6. mai
Onsdag 20. mai
Onsdag 3. juni
Onsdag 17. juni

Kurs:

Frivilligsentralen:
Strikkekafe Mandag kl. 10 – 14 på menighetssalen

Døves Frivilligsentral arrangerer strikkekafe som er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Mandag 6. april
Mandag 11. mai
Mandag 8. juni

Håndarbeidscafe (kveldstid) Onsdag kl. 17.30 – 20.00 på spisesalen (2. etasje)

Onsdag 25. mars
Onsdag 29. april
Onsdag 27. mai

Frivilligsentralen og Døves Menighet: Torsdagskafe

Annenhver torsdag. Åpen for alle. Fra 14.00 til 17.00.
Vafler og kaffe/te fra 14.00, middag 16.00-17.00.

12. mars
26. mars
23. april
7. mai
4. juni
18. juni