Tegnspråk-kafe

Fra kl. 18.00 på mandager:

21. september (årsmøte)
19. oktober
2. november
16. november
30. november
14. desember

Museum/Omvisning:

 

Kvinneforening:

 

60+ tur annenhver torsdag fra kl. 11.00

17. september
1. oktober
15. oktober
29. oktober
12. november
26. november

Oslo Døvehistorielag – arkivarbeid (Kl. 17.00 – 19.00)

 

Bridge – hver tirsdager fra kl. 17.30

Åpner fra 1. september til og med 22. desember 2020

Nordisk mesterskap bridge 14. – 15. november 2020 i Oslo. (Bekreftelse etter 20. september 2020)

 

Sjakk-treff:

 

Seniortreff hver onsdag kl. 10 – 14:

16. september
23. september
30. september
7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober
4. november
11. november
18. november
25. november
2. desember
9. desember
16. desember

Kurs:

10. oktober – sykurs (nygruppe) Se mer: https://odf.no/2020/08/25/lyst-a-laere-a-sy-dine-egne-klaer-4/
11. oktober – sykurs

17. oktober – seminar. Tema kommer senere

7. november – sykurs (oppfølgingskurs)
8. november – sykurs

14. november – seminar. Tema kommer senere

21.-22. november – et kurs. Tema kommer senere

Frivilligsentralen:

Strikkekafe Mandag kl. 10 – 14 på menighetssalen

Døves Frivilligsentral arrangerer strikkekafe som er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

14. september
12. oktober
9. november
Ikke bestemt dato i desember ennå.

Håndarbeidscafe (kveldstid) Onsdag kl. 17.30 – 20.00 på menighetssalen

23. september
21. oktober
18. november
16. desember

 

Frivilligsentralen og Døves Menighet: Torsdagskafe

Annenhver torsdag. Åpen for alle. Fra 14.00 til 17.00.
Vafler og kaffe/te fra 14.00, middag 16.00-17.00.

10. september
24. september
8. oktober
22. oktober
5. november
19. november
3. desember
17. desember