Tegnspråk-kafe
Fra kl. 18.00 på torsdager

Museum/Omvisning:

Fri og faglig fredag fra kl. 17.00:

Kvinneforening

 

Bridge
Hver tirsdag kl. 17.30.
Starter etter julen tirsdag 8. januar og fortsetter til 25. juni.

 

Seniorforeningen
Seniortreff annenhver onsdag kl. 10.00–14.00

22. mai
5. juni
19. juni

60+

Torsdag 13. juni – Tur til Folkemuseum
Torsdag 27. juni – tur til Kistefos museum i Jevnaker

Sjakk-treff – Tirsdag kl. 17 – 20

PAFF
Ungdomsklubb

Frivilligsentralen: Strikkekafe
Døves Frivillighetssentral arrangerer strikkekafe som er åpen for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Strikkekafe (dagtid) Mandag kl. 10 – 14 på menighetssalen
• 13. mai
• 3. juni

Håndarbeidscafe (kveldstid) Onsdag kl. 17.30 – 20.00 på menighetssalen

Frivilligsentralen og Døves Menighet: Torsdagskafe
Annenhver torsdag. Åpen for alle. Fra 14.00 til 17.00.
Vafler og kaffe/te fra 14.00, middag 16.00-17.00.