Sign Sing

Stiftet: 21. januar 2020
e-post: t-siau@online.no

Oslo Sign Sing (OSS) sitt formål er å skape interesse for korsang på tegnspråk og løfte tegnspråkets utvikling i et sosialt
miljø, slik at tegnspråkkoret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i tegnspråkmiljøet.

https://www.facebook.com/oslosignsing

Styret:
Leder: Trine S. Austbø
Styremedlem: Hanne Enerhaugen
Styremedlem: Gunnar Maur
Kasserer: Ingrid H. Bodin

 

NYHETER

OSS møter dels digitalt og fysisk fremover. Og tar ikke opp nye medlemmer til etter at koronaepidemien har roet seg.