Sign Sing

Stiftet: 21. januar 2020
e-post: oss.er.koret@gmail.com

Oslo Sign Sing (OSS) sitt formål er å skape interesse for korsang på tegnspråk og løfte tegnspråkets utvikling i et sosialt
miljø, slik at tegnspråkkoret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i tegnspråkmiljøet.

https://www.facebook.com/oslosignsing

Styret:
Leder: Trine S. Austbø
Styremedlem: Hanne Enerhaugen
Styremedlem: Gunnar Maur
Kasserer: Ingrid H. Bodin

 

NYHETER

Årsmøte blir tirsdag 16. februar kl. 1730.

OSS møter dels digitalt og fysisk fremover. Og tar ikke opp nye medlemmer til etter at koronaepidemien har roet seg.

Skip to content