Seniorforeningen

OSLO DØVES SENIORFORENING (ODS)

Stiftet: 13. mai 1971
Epost: odsenior71@outlook.com

Fakta om Seniorforeningen
Seniorforeningens formål er å skape kontakt med medlemmer gjennom hyggetreff, faste møter, utflukter og andre aktiviteter av sosial og kulturell art.

Faste treff i døveforeningen, annenhver onsdag på ulike uker, kl. 10.00 til 14.00.

På grunn av korona-situasjonen er det inntil videre faste treff i døveforeningen hver onsdag i grupper fra kl. 11.00 til 13.00.

Årsmøte 2020
Seniorforeningens årsmøte onsdag 25. mars ble ikke holdt på grunn av korona-situasjonen, og er utsatt til mars 2021.
Styret og de som ble valgt på årsmøtet i mars 2019 fortsetter frem til valget på årsmøtet i mars 2021.

Årsmøte 2019

Foran fra venstre: Knut Bjarne Kjøde, Harald Tinnesand og Øystein Strand. Bak fra venstre: Rolf Smenes, Per Chr. Larsen, Reidar Brenden og Gunhild Haga Thoresen.

Seniorforeningen holdt sitt 48. ordinære årsmøte 27. mars 2019. Disse ble valgt til styret:
Leder:              Øystein Strand (gjenvalgt)
Nestleder:        Per Chr. Larsen (gjenvalgt for 2 år)
Sekretær:         Gunhild Haga Thoresen (1 år igjen)
Kasserer:          Rolf Smenes (1 år igjen)
Varamedlem:  Harald Tinnesand (gjenvalgt)
Varamedlem:  Knut Bjarne Kjøde (ny)

Gunhild Haga Thoresen trakk seg fra styret etter eget ønske i slutten av mai, bl.a. for å ha fokus på å søke legater i forbindelse med 50-års jubileet i 2021. På styremøtet onsdag den 5. juni gjorde styret derfor en konstituering, slik at Knut Bjarne Kjøde overtok som sekretær frem til årsmøtet.

Revisor: Torstein Ekerbakke
Bilagsrevisor: Trygve Bjerck
Turleder: Styret
60+ styringsgruppe: Bjørg Strand, Vidar Gran, Ragnhild Stenseth og Vidar Sæle fra ODF
Valgkomite: Ragnhild Stenseth, Unni Arnesen og Ottar Thoresen

Kantinemedarbeider: Irmgard (Irmi) Wiatzka

NYHETER

«Hei seniormedlem! Seniortreff i morgen 4. november er avlyst. Dette på grunn av dagens nyheter om at smitten fortsetter å øke, og at regjeringen varsler nye innstramninger denne uken. Vi kommer tilbake med informasjon senere om når seniortreff eventuelt kan åpnes igjen. Ta vare på hverandre. Med vennlig hilsen Oslo Døves Seniorforening»

 

 

Program fremover og arrangementer i forbindelse med jul og nyttår er ikke fastsatt.

Seniorforeningen har 50 års jubileum 13. mai 2021. Info kommer etter hvert.

Skip to content