Seniorforeningen

Seniorforeningen holder julehygge onsdag 19. desember kl. 11 – 15. Husk å melde på innen 12. desember.
Se mer på: 2018 JULEHYGGE HJEMMESIDE FORSIDE 1 2018

 

Seniorforeningen holder lille nyttårsaften fredag 28. desember kl. 10 – 16. Husk å melde på innen 19. desember.
Se mer på: LILLE – NYTTÅRSAFTEN HJEMMESIDE FORSIDE

 

Seniorforening hadde årsmøte 14. mars 2018.
Valget av styre og andre valgt ble gjort med noen få endringer.

Leder: Øystein Strand
Nestleder: Per Chr. Larsen
Sekretær: Gunhild M. H. Thoresen (ny)
Kasserer: Rolf Smenes
Styremedlem: Reidar Brenden

Varamedlem: Harald Tinnesand
Varamedlem: Anne P. Hagen

Bilagrevisor: Trygve Bjerck
Revisor: Torstein Ekerbakke
60+Styringsgruppe: Bjørg Strand, Vidar Gran, Ragnhild Stenseth og Vidar Sæle fra Oslo Døveforening
Valgkomite: Unni M. Arnesen, Knut B. Kjøde og Ragnhild M. Stenseth

Øystein Strand takket for tilliten for å bli gjenvalgt som leder. De som gikk ut av styret fikk blomsterkort som takk for innsatsen og ønsket de nyvalgte medlemmene velkommen.

Fotobilde:

Stående: Harald Tinnesand, Per Chr. Larsen og Rolf Smenes
Sittende: Gunhild M. H. Thoresen, Øystein Strand og Anne P. Hagen
Ikke tilstede: Reidar Brenden

Program
Pensjonistforeningen har hyggetreff annenhver onsdager kl 10.00 – 15.00 i Døveforeningen. På hyggetreffene har vi ofte bingo og foredrag. Vi pleier å ha utflukter på vår og høst.

Fakta om Seniorforeningen
Oslo Døves Seniorforening (ODS)

Stiftet 13.mai 1971

Pensjonistforeningens formål er å skape kontakt med medlemmer gjennom hyggetreff, faste møter, utflukter og andre aktiviteter av sosial og kulturell art.

Faste treff i døveforeningen, annenhver onsdag kl. 10.00 til 14.00