Seniorforeningen

OSLO DØVES SENIORFORENING (ODS)

Stiftet: 13. mai 1971
Epost: odsenior71@outlook.com

Fakta om Seniorforeningen
Seniorforeningens formål er å skape kontakt med medlemmer gjennom hyggetreff, faste møter, utflukter og andre aktiviteter av sosial og kulturell art.

Faste treff i døveforeningen, annenhver onsdag på ulike uker, kl. 10.00 til 14.00.

Årsmøte 2022
Seniorforeningens årsmøte blir onsdag 16. mars 2022.
Styret og de som ble valgt på årsmøtet i mars 2019 fortsetter frem til valget på årsmøtet i mars 2022.
Årsmøtet behandler årsmelding og regnskap for 2019, 2020 og 2021.
Årsmelding og regnskap for 2019
Årsmelding og regnskap for for 2020
Årsmelding og regnskap for 2021

Årsmøte 2019

Foran fra venstre: Knut Bjarne Kjøde, Harald Tinnesand og Øystein Strand. Bak fra venstre: Rolf Smenes, Per Chr. Larsen, Reidar Brenden og Gunhild Haga Thoresen.

Seniorforeningen holdt sitt 48. ordinære årsmøte 27. mars 2019. Disse ble valgt til styret:
Leder:              Øystein Strand (gjenvalgt)
Nestleder:        Per Chr. Larsen (gjenvalgt for 2 år)
Sekretær:         Gunhild Haga Thoresen (1 år igjen)
Kasserer:          Rolf Smenes (1 år igjen)
Varamedlem:  Harald Tinnesand (gjenvalgt)
Varamedlem:  Knut Bjarne Kjøde (ny)

Gunhild Haga Thoresen trakk seg fra styret etter eget ønske i slutten av mai, bl.a. for å ha fokus på å søke legater i forbindelse med 50-års jubileet i 2021. På styremøtet onsdag den 5. juni gjorde styret derfor en konstituering, slik at Knut Bjarne Kjøde overtok som sekretær frem til årsmøtet.

Revisor: Torstein Ekerbakke
Bilagsrevisor: Trygve Bjerck
Turleder: Styret
60+ styringsgruppe: Bjørg Strand, Vidar Gran, Ragnhild Stenseth og Vidar Sæle fra ODF
Valgkomite: Ragnhild Stenseth, Unni Arnesen og Ottar Thoresen

Kantinemedarbeider: Irmgard (Irmi) Wiatzka

NYHETER

Medlemskontingent for 2022 på kr. 150,- kan betales til seniorforeningens bankkonto 60676313624, v/kasserer Rolf Smenes, Gullhaugveien 52, 1354  Bærums verk.

Seniorforeningens årsmøte 16. mars 2022

Seniorforeningens årsmøte ble godt gjennomført onsdag 16. mars med 49 medlemmer tilstede.

Valgresultat:

Leder – Øystein Strand, gjenvalgt
Nestleder – Reidar Brenden, ny
Sekretær – Knut Bjarne Kjøde, ny
Kasserer – Rolf Smenes, gjenvalgt
Styremedlem – Randi Smenes, ny
Varamedlem – Harald Tinnesand, gjenvalgt

Revisor – Torstein Ekerbakke
Bilagrevisor, Trygve Bjerck

Turleder – Maj-Lisbeth Marman
Medhjelper – Styret

60+ styringsgruppe:
Bjørg Strand
Vidar Gran
Ragnhild Stenseth
Vidar Sæle, fra Odf

Valgkomite:
Evy Solberg
Evelyn Eriksen
Viktor Olsen

Skip to content