Seniorforeningen

Seniorforening hadde årsmøte 1. mars 2017.
Valget av styre og andre valgt ble gjort med noen få endringer.

Leder: Øystein Strand
Nestleder: Per Chr. Larsen
Sekretær: Svein H. Sundkvist (ny)
Kasserer: Rolf Smenes
Styremedlem: Reidar Brenden

Varamedlem: Harald Tinnesand (ny)
Varamedlem: Anne P. Hagen (ny)

Bilagrevisor: Trygve Bjerck
Revisor: Velges av Oslo Døveforening
60+Styringsgruppe: Bjørg Strand (ny), Vidar Gran, Ragnhild Stenseth og Vidar Sæle fra Oslo Døveforening
Valgkomite: Bjørg Strand, Knut B. Kjøde og Evy Solberg

Øystein Strand takket for tilliten for å bli gjenvalgt som leder. De som gikk ut av styret fikk blomsterkort som takk for innsatsen og ønsket de nyvalgte medlemmene velkommen.

Bak til venstre: Per Chr. Larsen, Svein Sundkvist, Reidar Brenden og Rolf Smenes
Foran til venstre: Harald Tinnesand, Øystein Strand og Anne P. Hagen

Program
Pensjonistforeningen har hyggetreff annenhver onsdager kl 10.00 – 15.00 i Døveforeningen. På hyggetreffene har vi ofte bingo og foredrag. Vi pleier å ha utflukter på vår og høst.

Følg med i tekst-tv NRK 1 side 772 ved kunngjøring av våre hyggetreff samt her på hjemmesiden.

Fakta om Seniorforeningen
Oslo Døves Seniorforening (ODS)

Stiftet 13.mai 1971

Pensjonistforeningens formål er å skape kontakt med medlemmer gjennom hyggetreff, faste møter, utflukter og andre aktiviteter av sosial og kulturell art.

Faste treff i døveforeningen, annenhver onsdag kl. 10.00 til 14.00

Alle nyheter om denne gruppe: