Kvinneforening

OSLO DØVES KVINNEFORENING

Stiftet: 4. april 1916
Epost: kvinneforening@odf.no

Fakta om Kvinneforeningen
Kvinneforeningen ble stiftet i 1896, som ble ledet av fru Anne Sewell. Da fru Sewell trakk seg tilbake samme år, var det stille i 20 år. I 1916 samlet fru Tora Ziener en del kvinner sammen om å stifte en ny kvinneforening. De Døves Kvinneforening ble stiftet 4. april 1916.

Ekstra ordinært årsmøte 3. september 2019

Fra venstre: nestleder Veesin F. Bjørke, Kasserer Alena Kubik, leder Maj-Lis Marman, Sekretær Synnøve Markussen og styremedlem Randi Smenes.

Årsmøte tirsdag 13.mars 2018

Fra venstre er styremedlem Marianne Kolvik, kasserer Alena Kubik, leder Maj-Lisbeth Marman, nestleder Daniela M. Roos og sekretær Helle Heidi Hammerlund. 

 

Årsmøte tirsdag 7.mars 2017

Fra venstre er nestleder Daniela Roos, sekretær Helle Heidi Hammerlund , leder Reidun Bjerke, kasserer Alena Kubik og styremedlem Maj-Lisbeth Marman.

NYHETER

KVINNEFORENINGEN ER STENGT UT ÅRET, MEN KOMMER TILBAKE I 2021

Kvinneforeningen hadde treff 1. september, og der ble spørreundersøkelsen lagt frem ved møteleder Megan Matovich-Noddeland. Referent på møtet var Caroline Wroldsen. Alena Kubik fra arbeidsgruppen ga en kort info om undersøkelsen. Medlemmene leste konklusjonene fra spørreundersøkelsen.
Etter å ha diskutert, ble man enige om at man trenger tid til å utrede mer og komme med konkrete forslag. Arbeidsgruppen ble opprettet og består av Lise Marie Nyberg, Camilla Høiberg og Caroline Wroldsen.

Kvinneforeningen er stengt ut året. Arbeidsgruppen vil kunngjøre i løpet av 2021 med konkrete forslag for diskusjon på et møte.

KVINNEFORENINGEN TAR EN PAUSE

Kvinneforeningen hadde årsmøte 10. mars 2020. Det var 18 medlemmer tilstede. Årsberetningen ble godkjent med noen rettelser. Årsregnskapet og budsjettet ble godkjent.

Valgkomiteen ved Liv Eva Stø og Rigmor Kjøde klarte ikke å skaffe nye til styret. Det står igjen Veesin F. Bjørke som har 1 år igjen i styret som nestleder.

Årsmøtet ble enige om at kvinneforeningen tar en pause frem til første tirsdag i september. Mens vi har pause så skal Veesin Florida Bjørke, Gunhild H. Thoresen og Alena Kubik sende ut en spørreundersøkelse til medlemmene og alle andre der de skal finne ut hva vi skal gjøre med Kvinneforeningen fremover.

Hopp rett ned til innholdet