Døves Frivillighetssentral

Døves Frivillighetssentral er en byomfattende sentral som eies av Oslo Døveforening. Målgruppen for sentralen er døve og hørselshemmede i Oslo. Målsettingen for sentralen er å bygge og vedlikeholde relasjoner mellom døve, og mellom døve og hørende. Sentralen har en livssynsnøytral profil.

Frivillighetssentralen etablerer kontakt mellom personer som ønsker hjelp og andre som vil gjøre en frivillig innsats. Sentralen formidler besøkstjeneste og hjelp med en rekke små og store problemer, for eksempel følge til lege eller tannlege, hjelp med innkjøp av matvarer, sette opp og montere ting i hjemmet, problemer med data, nettbrett (iPad) eller mobiltelefon, og så videre.

Døve og hørselshemmede fra hele byen kan ta kontakt med sentralen, enten man ønsker hjelp og støtte, eller ønsker å være frivillig. Hørende som kan tegnspråk er også velkommen som frivillige.

Vi gir også hjelp med å arrangere aktiviteter og kurs. Grupper kan få låne lokaler til møter og sosialt samvær gjennom oss. På denne måten legges det til rette for at døve kan bli kjent med hverandre.

Frivillighetssentralen kan være ditt redskap for å få til det du ønsker.

Hvis du ønsker å stille opp som frivillig eller trenger hjelp, fyll gjerne ut dette skjemaet.

Kontakt / Besøksadresse
Fagerborggate 12,
0360 Oslo

E-post:  frivillig(a)odf.no

Daglig leder Niels Kristensen 
SMS: 402 30 505

Døves frivillighetssentral har årsmøte torsdag 11. april kl. 17.00:

Menighetssalen, Fagerborggata 12, Oslo

Dagsorden for årsmøte:

1. Valg av møteleder og en referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsberetning
4. Godkjenning av årsregnskapet
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
(Fra Døves frivillighetssentral til Døves frivilligsentral)
7. Valg av styret
 

 

Strikkekafe og håndarbeidskafe

På strikkekafeen kan du utveksle erfaringer om strikking og hekling, få hjelp og hjelpe andre. Nybegynnere er velkommen på både strikkekafeen og håndarbeidskafeen. Du må ikke være medlem i døveforeningen for å delta.
Du kan ta med symaskinen din til håndarbeidscafeen for å få hjelp med å komme i gang, eller du kan låne symaskinen til Frivillighetssentralen.

Strikkekafe på dagtid mandag kl. 10.00-14.00

11. februar, 11. mars, 15. april, 13. mai og 3. juni.
Sted: Menighetssalen, 1. etasje, Fagerborggata 12

Gratis kaffe blir servert. Ta med matpakke!

Håndarbeidskafe på kveldstid onsdager kl. 17.30-20.00

30. januar, 27. februar, 27. mars, 24. april og 29. mai.

NYTT: Lørdag 2. februar kl. 11 – 16.

Sted: Menighetssalen, 1. etasje, Fagerborggata 12.

Dørene åpner 16.30 for de som kommer tidlig og vil spise sin middag (take away) sammen.

Torsdagskafe

Kafeen er et samarbeid mellom Døves Frivillighetssentral og Døvekirken. Alle er velkommen, ta gjerne med deg en venn, eller kom og bli kjent med nye folk!

Vi holder åpent annenhver torsdag kl. 14.00-17.00. Vafler serveres fra kl. 14.00 og koster 10 kr. Kaffe og te er gratis. Middag serveres fra kl. 16.00 og koster 50 kr. Betaling skjer kontant eller gjennom Vipps. Vi serverer til det er tomt.

Dere kan lese mer om meny: Meny våren 2019