Oslo Døveforening arrangerer kurs i bruk av kursboken om norsk tegnspråk for tegnspråkundervisere.
Kurset passer for deg som underviser tegnspråkkurs i døveforeninger.

Når?

Lørdag 15. april kl 10 – kl 17 i Oslo Døveforening
Lørdag 13. mai kl 10 – 17 i Drammen Døveforening
Lørdag 10. juni kl 10-17 i Oslo Døveforening

Egenandel?   Kr 1.500 for 3 dagers kurs inkl. lunsj per person.

Har du kursboken? Du kan kjøpe hos oss for kr 500,-.

Vi dekker ikke reiseutgifter og opphold.

Begrenset plass til 10 deltakere.

Bindende påmelding innen 30. mars og benytt denne påmeldingslenken: https://no.surveymonkey.com/r/tsunderv23

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med Vidar R. Sæle, post@odf.no.

Kursleder er Jim Vold og kursansvarlig er Vidar R. Sæle.

Målet med kurset er å bli kjent med den nye tegnspråkkursboka.
• Å vite om lærerrollen og om fagdidaktikk
• Å vite om bruk av tegnspråkkursboka i undervisningen

Etter kurset håper vi at du vil kunne:
• Bruke tegnspråkkursboka
• Lage en undervisningsplan
• Føler trygg på seg selv som tegnspråkunderviser
• Kunne finne materiell til de ulike temaene i boka
• Lære mye gjennom å utveksle erfaringer med hverandre

Hopp rett ned til innholdet