Tema for tegnspråkkafeen mandag 14. februar kl 18.00 er om fremtidsfullmakt.

Jurist Marte Kvinnegard vil fortelle om hva fremtidsfullmakt er. Hvorfor det kan være greit å vite hva fremtidsfullmakt er og hvordan man oppretter en fremtidsfullmakt.

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Tegnspråkkafeen skjer i Fagerborggt 12. Dørene åpnes fra kl 17.30 og foredraget begynner fra kl 18.00.

Påmelding innen 10. februar på https://no.surveymonkey.com/r/tskafe14feb

Velkommen!

Hopp rett ned til innholdet