Tema for kvelden vil være vanlige reaksjoner hos barn og unge ved samlivsbrudd, og hvordan foreldre og andre voksne kan ivareta barnet /ungdommen.

Klinisk sosionom og familieterapeut Lene Randa Nielsen og spesialist i klinisk pedagogikk Mette Hvam Vatne vil holde en innledning om dette før det åpnes opp for spørsmål. Begge jobber ved barne- og ungdomsenheten ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP), et psykisk helsetilbud til barn, unge og foreldre med et eller flere sansetap.

Alle er velkommen.

Skip to content