FFO har hatt et sterkt fokus på å følge situasjonen tett. Dette for å ha en god oversikt over konsekvenser for våre grupper slik at vi best mulig kan formidle nødvendig og viktig informasjon til både myndigheter og politikere. Samtidig har vi forsøkt å formidle informasjon til våre organisasjoner. Vårt rettighetssenter har også hatt et særskilt fokus på å rådgi de enkeltpersoner som tar kontakt.

Vi er nå i det stadiet der samfunnet forbereder seg på gjenåpning. Det er selvsagt gledelig, men vi frykter samtidig at nettopp våre grupper kan bli de som «blir stående igjen» og som ikke automatisk får livene sine tilbake.

For å få et best mulig bilde av hvilke konsekvenser våre grupper opplever, sender vi nå ut en kartleggingsundersøkelse. Undersøkelsen vil være et svært viktig underlag for vårt videre arbeid og vår dialog med myndigheter og politikere. For å nå aktuelle respondenter er vi er helt avhengig av dere for å få undersøkelsen frem! Målet er at alle de medlemmer vi gjennom dere representerer skal få muligheten til å svare.

Vi ønsker å få inn svarene på undersøkelsen så raskt som mulig.

Tilgang til undersøkelsen finner dere ved denne linken: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=884281X226824130X63977

Undersøkelsen er innenfor GDPR regler og er laget på et format slik at den er tilgjengelig for synshemmede.

Se mer på tegnspråk-video.

Hopp rett ned til innholdet