Kort informasjon på tegnspråk om Nav sitt tilbud for hørselshemmede om bildetolk og fjerntolk.