Vi minner om at Oslo Døveforening og Hjelpefondet skal ha årsmøte fredag 24.april kl 17.00 på Rycon.

Frist for å sende innkomne forslag og lovforslag er 12.mars som sendes til post(a)odf.no som gjelder både årsmøte i foreningen og Hjelpefondet.

INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 13. ÅRSMØTE 2020
Fredag 24. april kl. 17.00 – Kantinen hos Rycon i Ryensvingen 11 B.

Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Lovendringsforslag (leveres til hovedstyret senest 12. mars 2020)
7. Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 12. mars 2020)

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 142. ÅRSMØTE 2020
Fredag 24. april (starter når Hjelpefondets årsmøte er ferdig)

Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av 1. og 2. Møteleder
3. Valg av 2 referenter
4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer
6. Godkjenning av dagsorden
7. Årsmelding for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
8. Regnskap for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
9. Lovendringsforslag (leveres hovedstyret senest 12. mars 2020)
10. Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 12. mars 2020)
11. Budsjettforslag for foreningen og feriehjemmet
12. Valg som ledes av valgkomiteen

Stemmeretten på årsmøtet betinges av at medlemskontingenten er betalt pr 31.12.2019.

Velkommen!

Hopp rett ned til innholdet