Medlemsbladet SeHer nr 3 er i trykken (levert onsdag 30.10 sen kveld). Trykkeri leverer bladene til posten på tirsdag, slik at alle medlemmer vil få i postkassen ca torsdag 7.november.
I bladet vil dere lese en del stoff som skjer fram til jul. I bladet er det 10 sider stoff om ekstra ordinære årsmøte i Hjelpefondet og foreningen torsdag 21.november kl 18.00.

Her kan du laste ned bladet: SeHer nr 3 2019

Hopp rett ned til innholdet