Oslo Døveforening har årsmøte torsdag 2.mai. Valgkomiteen ved Svein Arne Peterson, Xing Sheng She og Line Stenseth ønsker å få forslag på kandidater. Du kan kontakte valgkomiteens leder Svein Arne på sap@start.no.

På årsmøtet skal det velges:
A. Foreningens leder for 1 år.
B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.
– Maria Novikova har 1 år igjen
– Caisanne Lund har 1 år igjen.
C. 2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret.
D. 1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet.
E. Revisor for underavdelinger.
F. Lovkomite på 3 medlemmer.
G. Feriehjemskomite med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
H. Programkomite med 3 medlemmer.
I. Representanter og vararepresentanter til Norges Døveforbunds landsmøte.
Det velges 4 representanter og 2 vararepresentanter.
J. Valgkomite bestående av 3 medlemmer.

 

Hopp rett ned til innholdet