Legevakt Aker og korttidsavdelingene (KAD) på Aker har fått utstyr til bildetolking.
De ansatte har fått opplæring i å bruk av bildetelefon. Hvis du skal til legevakten Aker kan døve/hørselhemmede som har behov for tegnspråk eller skrivetolk be om tegnspråktolk via bildetelefon mellom kl.16 til kl.20 på hverdager.

Pasienter og pårørende på KAD kan be om tegnspråktolk via bildetelefon på hverdager mellom kl 8-20.