Oslo Døveforening innkaller til årsmøte torsdag 2.mai (flyttet fra lørdag 4.mai som var annonsert i bladet SeHer nr 3-18).

Møtested blir hos Rycon AS, Ryensvingen 11 B i kantinen.

Program:
kl 16.00 Middag (Mer info i neste SeHer blad som kommer i april)
kl 17.00 Tema
Hjelpefondets årsmøte
Foreningen har årsmøte

Alle som har betalt medlemskontingent for 2018 er velkommen på årsmøte.

Forslag til lovendringer og andre forslag som skal behandles på Hjelpefondets årsmøte eller på foreningens årsmøte sendes til styreleder Matthijs Terpstra, mcterpstra@gmail.com innen 19.mars.

Vi ønsker deg velkommen til årsmøtene!